Verzuim is onder te verdelen in 4 “kleur” categorieën

Blogschrijver: coach Ronald Schippers 


Welke "VERZUIM KLEUR" heeft uw uitgevallen werknemer?

Om verzuim van uw werknemer nog beter te begrijpen, dienen we als eerste de defenitie van het verzuim te omschrijven, hierdoor kan namelijk de juiste interventie worden ingezet. Om de interventie tot herstel en re-integratie nog beter af te stemmen, is er in de afgelopen jaren gekozen om de 4 verzuim categorieën een "kleur" te geven.


Categorieën zijn wit, roze, grijs en zwart

Wit verzuim, de arbeidsongeschiktheid is overduidelijk en de werknemer kan onmogelijk werken. Bv: een griep, een operatie, letsel, hartinfarct, longontsteking, burn-out of depressie. Naar schatting maakt dit ruim 30% van het totale ziekteverzuim uit.

Roze verzuim, een werknemer meld zich regelmatig ziek. De oorzaak blijft onduidelijk omdat hij/zij zichzelf weer snel beter meld. Deze werknemer kan een burn-out ontwikkelen en is vaak niet zo productief als anders. Dit soort verzuim kan op termijn leiden tot functioneringsproblemen, tot grijs verzuim.

Grijs verzuim, is sprake van een fysieke of psychische klacht, maar op sommige momenten kan er nog gewerkt worden. Hierin hebben de werknemer en de bedrijfsarts nog een belangrijke beslissingsruimte tot arbeid op loonwaarde. Ruim 60% van het verzuim zou grijs zijn.


Zwart verzuim is frauduleus verzuim. De werknemer is niet ziek maar komt toch niet werken. Vaak is er ergens veel onvrede en/of een conflict. Toch valt zo’n 5% à 10% van het ziekteverzuim nog hieronder.


Hoe waardevolle werknemer(s) binnen je team te behouden!

Het wit verzuim is vaak heel inzichtelijk en de werknemer krijgt ziekteverlof vanuit leidinggevende en/of bedrijfsarts toegekend.

Het roze verzuim vroegtijdig signaleren, is niet alleen beter voor de werknemer in kwestie, maar net zo goed een kostenbesparende post voor de onderneming. Los van het menselijke leed dat een burn-out bij deze medewerker met zich meebrengt, kost het de organisatie zeer veel geld.
Wanneer roze verzuim eenmaal is vastgesteld bij een werknemer, is het belangrijk dat hier z.s.m. preventieve maatregelen voor genomen worden.

Bij grijs verzuim is er sprake van ziekte, maar zijn er ondanks de ziekte wel arbeidsmogelijkheden. Hier heeft een werknemer een keuze om zich wel of niet (tijdelijk) ziek te melden. Voor de leidinggevende dus de belangrijke taak om bij de ziekmelding een goede inschatting te maken, welke arbeidsmogelijkheden nog wel van toepassing zijn en zorgt ervoor dat die mogelijkheden ook daadwerkelijk worden ingezet, een re-integratie coach helpt hierbij.

Bij zwart verzuim dient men zeer alert te zijn, schakel gelijk de bedrijfsarts in. Die geeft geen ruimte tot de discussie, de werknemer krijgt (meestal) geen ziekteverlof. Echter moet hij/zij wel in gesprek over de arbeidsmotivatie of het onderliggende conflict.


Enkele coach gesprekken zorgen al voor een juiste start in de re-integratie

Inschakelen van een coach. Een belangrijke ondersteuning van de aanpak verzuim categorie wit, roze en grijs, is het inschakelen van een professional, die begrijpt hoe een werknemer weer veerkrachtig aan het werk kan gaan of blijven. Waarbij de coach altijd in overleg met de leidinggevende / arbo-arts gaat om de juiste strategie te kiezen voor herstel en re-integratie.

Durf vanuit betrokkenheid de werknemer te bevragen op zijn/haar terugkerende verzuim. Stel het niet uit, namelijk "voorkomen is beter, dan genezen".

Gebruik het -verzuim- signaal om je waardevolle werknemer in je team binnen boord te houden. Zowel de werknemer als de werkgever ervaren hier de meerwaarde van.

Ronald Schippers
Mijn professionaliteit in het vak heeft zich in der jaren ontwikkeld door diverse opleidingen, mijn persoonlijke levensloop en praktijkervaring met het begeleiden van individuen en groepen. Ook maak ik steeds weer gebruik van vernieuwende werkvormen.’