TraumaCoaching

Wat is een deugniet?

De meeste mensen deugen. Dat betekent dat ze in mijn morele beeld van handelen en communiceren passen. Als coach begeleid ik mensen die het moeilijk hebben om door hun persoonlijke problemen verder als mens te kunnen groeien.

Ik heb ervaren dat mensen naar mij toekomen met hun persoonlijke verlangen om wel weer te kunnen groeien. Het verlangen is voldoende groot om bereid te zijn angsten onder ogen te zien én zelf aan de slag te gaan.

De meeste van die mensen hebben trauma‘s, maar herinneren zich dat in eerste instantie niet. Trauma’s zijn meestal klein. Als je als baby ineens uit de warme baarmoeder in het felle ziekenhuislicht kijkt, dan kan dat, met invloed van emoties van de mensen daarbij aanwezig, al levensbedreigend binnenkomen. De situatie voelt levensbedreigend, reeds bij de geboorte, maar is dat feitelijk niet, als de baby er bij zou kunnen nadenken. 

In de menselijke evolutie is het omgaan met gevoelde en ervaren levensbedreigende situaties opgevangen door deze ervaring niet in de hersengeheugens op te slaan. Er vormt zich geen cluster met associaties voor deze situatie, wat bij niet levensbedreigende situaties meestal wel gebeurt. Het opslaan van ervaringen en situaties in clusters is handig om te kunnen leren. 

Om de ervaring toch als onderdeel van het overlevingsmechanisme te laten functioneren, wordt er wel een geheugen in een cluster elders in het lichaam bewaard, ergens in een cel. Daar kom je niet zomaar bij. Daarom worden dat spookclusters genoemd. De spookclusters zijn wel beschikbaar als referentie voor toekomstige levensbedreigende situaties, die op een of andere manier geassocieerd kunnen worden met de originele situatie.


Spookclusters kunnen zomaar getriggerd worden door onbewuste associaties. Dat is de bedoeling ook, zodat in vergelijkbare levensbedreigende situaties, een reactie kan worden omgezet in actie. Om de overlevingskans te vergroten gaat dit onbewust, dus zonder bewuste gedachte en dat scheelt weer een paar miliseconden in het voordeel van de overlevingskans.


Dat kan dus ook lastig zijn, omdat gedrag geactiveerd kan worden, zonder directe oorzaak in een levensbedreigende situatie. Als het er, volgens het geheugen in het lichaam maar een beetje op lijkt, dat volgt er een emotionele trigger, echter zonder bewust handelen, misschien zelfs zonder handelen, omdat de ratio voldoende tijd heeft om de handeling te onderdrukken. Bij mensen met stress lijkt de drempel voor dit spookcluster gestuurde gedrag lager dan bij ontspannen mensen. En dat lijkt weer logisch, want stress komt ook voort uit omstandigheden die suboptimaal zijn voor overleven.


Wat kan ik als coach bijdragen aan het transformeren van onbewuste emoties en bijbehorende gedragingen? Als coach kan ik bijdragen aan het bewust toegankelijk maken van spookclusters en herinneringen voor de triggers, opdat het verstand voorbij de emotie kan leren begrijpen en anders handelen.


Daarvoor bestaan gesprekstechnieken en lichaamsgerichte oefeningen. Te denken valt aan The Work van Byron Katie, The Journey van Brandon Bays, PMA, progressive mental allignment van Joop Korthuis en Gerard Meerstadt of MEP Mind Eye Power van Jacqueline Venbrux. Ongetwijfeld zijn er nog meer lichaamsgerichte en emotiegerichte coaching- en behandelingsmethoden.

Dus trauma verwerking is beschikbaar voor alle mensen die deugen. En daarna deugen ze nog meer, omdat het percentage bewust handelen toeneemt en het percentage onbewuste gedragingen met bijbehorende emoties afneemt.

Zolang er triggers zijn uit spookclusters, zijn er deugniets. En daar is met traumacoaching best iets aan te doen: door de mens zelf..

Christoph Maria Ravesloot

Christoph Maria Ravesloot
Dr.drs.ir Christoph Maria is zowel een alpha als een beta wetenschapper. Hij is op zoek naar innovatieve verbindingen tussen theorie en praktijk en denkt graag anders. Hij vindt regelmatig technische innovaties en procesinnovaties uit. Om te innoveren haalt hij inspiratie uit management wetenschappen, sociale wetenschappen en neurowetenschappen.