Wat betekent trauma?

Themamaand: trauma/ptss | blogschrijver: Ida de Wit

Wat betekent trauma??


Een trauma wil zeggen “verwonding” en dat laat vaak langdurige psychische sporen achter. Denk bijvoorbeeld aan het mee maken van aardbevingen, ernstige ongelukken, verkrachtingen of oorlogshandelingen. Kortom gebeurtenissen die vaak intense gevoelens van afschuw, angst, walging, machteloosheid en onmacht oproepen. Dat zou een aanleiding kunnen zijn van een PTSS (post traumatische stress stoornis)


Symptomen van PTSS:

  • Regelmatige herbelevingen van de gebeurtenis
  • Bij flashbacks wordt het trauma zo herbeleefd, dat we niet beseffen in het hier en nu te zijn
  • Verhoogde prikkelbaarheid, moeilijk inslapen, slechte concentratie, overdreven schrik reacties, overmatig waakzaam, onze alarmbellen blijven aan staan
  • Vermijden van prikkels die je aan het trauma doen denken, vermijden van gedachten, gesprekken en gevoelens rond het trauma
  • We raken vervreemd, nergens meer belangstelling voor, gevoel van afgestompt te zijn, depressieve stemming

Een traumatische gebeurtenis is bijna altijd onverwacht en treed plotseling op. Het verstoort ruw ons gevoel van basisveiligheid, de opvatting van ons leven, de mensen en onszelf. Geen wonder dat er zo een tal van symptomen kunnen ontstaan, voor ieder op een andere manier.


Hierdoor wordt onze traumatische ervaring  geïsoleerd in brokstukken (gevoelens, geluiden, sensaties) en zo opgeslagen in onze hersenen. Het communiceert dan niet meer met ons aangeboren herstellende en probleem oplossende vermogen. Ook kunnen we er vaak moeilijk over praten en slaan het op van binnen. Op deze manier blijven we ons in gevaar voelen, terwijl we verstandelijk weten dat we nu veilig zijn.


Het is belangrijk om professionele hulp in te schakelen die u kan helpen het trauma te verwerken. Dat zorgt ervoor dat het trauma uit zijn geïsoleerde toestand wordt los getrokken. Zo kan het zich weer verbinden en communiceren met onze aangeboren herstellende en probleem oplossende vermogen.

Ida de Wit
Ik was altijd druk met de zorg voor anderen, mijn werk, mijn gezin en wilde niks missen in mijn sociale contacten. Een keer nee zeggen dat kon ik niet, wilde niet falen als het niet lukte. Totdat ik bewust werd dat ik altijd moe mijn bed uit kwam en dacht hoe moet ik deze dag weer door komen?